Första utkastet på Rasmusbyns utseende

Flygvy_160223_NB redigerad