Rasmusbyn – en dröm som blivit verklighet

Sara Sjöborg Wik – grundare av Rasmusbyn, har länge burit en dröm om att starta upp en verksamhet för personer med autism, lindrig eller måttlig utvecklingsstörning. Nu har drömmen äntligen blivit verklighet och verksamheten som växer fram byggs upp med den starka drivkraft som finns i ett genuint intresse för att skapa en positiv miljö för personer med särskilda behov.

Rasmusbyn består av fyra boendehus  enligt LSS 9:9 med tillhörande  daglig verksamhet enligt LSS 9:10

I Rasmusbyn bor personer från 20 år tillhörande  personkrets 1 § 1 LSS (Autism eller autismliknande tillstånd och/eller neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med en lindrig utvecklingsstörning,

Verksamheten är lantligt beläget på en gård med egna djur, skog och trädgård.

Rasmusbyn drivs i aktiebolagsform och ägare är Myrina Invest.

 

Den gamla asken

Den gamla asken

Vi ser hela människan

Rasmusbyn arbetar med socialterapeutisk inriktning vilket innebär att vi ser hela människan. Förutom att människan är intellektuell är den även en känslo- och viljemänniska. Att se hela människan innebär att vi möter alla delar av den enskilde individen och ger denne verktyg för att utvecklas.

I Rasmusbyn finns gemenskapen och vi arbetar för att alla ska känna ett sammanhang. Alla i Rasmusbyn behövs och att känna sig behövd är viktigt för välbefinnandet och livskvaliteten. Gemenskapen är särskilt viktig för personer med funktionshinder då den ger trygghet, glädje och möjlighet att få vara den man är. Vi arbetar med en omsorgsfullt utformad årstidsrytm med kontinuitet och trygghet i den sociala miljön. Vi följer årstidernas rytmer och stämningar och firar högtider, födelsedagar och årstidsfester som alla hjärtans dag, påskfest, Valborg, nationaldagen, midsommarfest, mickelsmäss, lyktfest, advent, jul och nyårsmaskerad.

Rasmusbyn kan inte erbjuda boende för personer med stora rörelse handikapp då det är lantlig miljö med grusvägar och den dagliga verksamheten består av skötsel av djur, skog och trädgårdsodling.

 

Våra värderingar är viktiga

För att tillsammans nå hög trivsel ser vi att följande värderingar viktiga:

I Rasmusbyn…
… ser vi varandras bidrag och hur alla behövs
… är annorlunda en mångfald som berikar oss
… skapar vi delaktighet mot gemensamma mål
… bidrar vi till en bättre värld