Vår samlade kompetens i Rasmusbyn

 

Sophia Greek, verksamhetschef

Utbildad inom Sociala Omsorgsprogrammet. Lång erfarenhet, över 15 år, från den kommunala LSS verksamheten och vår målgrupp. Senaste anställning avdelningschef inom Örebro kommun

Mats Andersson, föreståndare Daglig Verksamhet

Pedagog inom musik och matematik med mångårig erfarenhet från skolans värld. Har utbildningar inom musikterapi. Vana från vår målgrupp. Gedigen erfarenhet från att driva bondgård liknande den som vi driver. Erfarenhet från missbruksvård med grundläggande KBT-utbildning och MI grund.

Gruppchef, Hus 1, man

Lång erfarenhet av vår målgrupp från både boende och daglig verksamhet. Utbildad undersköterska och utbildad som vägledare inom delaktighetsmodellen. Har genomfört utbildning inom utformning av tankestöd i vardagen, appar bilder och E-hjälpmedel.

Gruppchef, Hus 2, kvinna

Arbetat med människor ca 30 år, varit med och startat upp ett boende i Socialpsykiatrin på västkusten samt varit i arbetsledande position sedan hösten 2010.  Är utbildad skötare i botten men kompletterat med bl a MI och Sociologi.

Gruppchef Hus 4

Mångårig erfarenhet av målgruppen, genom gruppbostad, daglig verksamhet, socialpsykiatri och gymnasiesärskola. Senaste tjänsten innan hon kom till Rasmusbyn var ett arbete som boendepedagog. Flera utbildningar inom vård- och omsorg mot funktionshindrade. Även utbildning inom specialpedagogik med inriktning autism.

Sjuksköterska, kvinna

Leg psykiatrisjuksköterska. Över 30 års erfarenhet inom psykiatrin för både vuxna personer med autism och ungdomar på BUP. Utbildningar och erfarenhet bl.a. inom psykoterapeutiskt förhållningssätt, taktil massage, klassisk massage, akupunktur (klassisk och öron), mindfulnessinstruktör, HLR-instruktör

Djuransvarig, kvinna

Erfarenhet från vår  målgrupp. Har stor kunskap och lång erfarenhet av djur med särskild betoning på häst. Flera utbildningar inom 12-stegsbehandling, etik och professionellt förhållningssätt, säkerhet och konflikthantering samt olika samtalstekniker.

Skogsansvarig, man

Fritidspedagog med 8 års erfarenhet av ungdomar med olika problematiska problem. Stor erfarenhet av skog, gård, djur och natur.

Kock, kvinna

Lång erfarenhet som kock med ansvar för kök och mat inom LSS och HVB hem inom neuropsykiatriska området. Stort intresse för köksodlingar, kryddor och miljön.

Övrig personal har erfarenheter och kunskaper inom bl.a

LSS-boenden, autism, psykiatri, missbruk, kriminalvård, stödtecken, MI, behandlingspedagogik, beteendevetenskap, olika utbildningar inom autismområdet m.m. Flera i personalgruppen har högskoleutbildningar.