Vår vision: En plats där alla behövs

Rasmusbyn ger vuxna en positiv plats i samhället där de behövs. Vi skapar en värdekedja som för alla går att förstå. En by för alla, men framförallt för er som behöver stabilitet, rutiner, omtanke, mindre stress och vara del av ett fantastiskt team på dina egna villkor.

Rasmusbyn – en plats där alla behövs

Alla människor har rätt till en gemenskap. Alla har rätt till gemenskap utifrån den person man är och att bli accepterad för detta. Vi tror att detta skapar en grund för en person i mer harmoni. På så sätt kan också individen stärkas och bli mer tydlig i sin egen person.

Vi människor har olika färdigheter och utvecklingsmöjligheter. Detta gäller i hög grad för de människor som lever med funktionshinder. Vi i Rasmusbyn vill se varje individ, ta den tid som det behövs för var människas egen utveckling. Vi arbetar med tålamod och lyhördhet för att stärka och hjälpa de boende och dem vi möter i daglig verksamhet, att finna dessa sina egna unika utvecklingsvägar. Byns rytm hjälper oss att med en trygg och invand miljö skapa goda förutsättningar för detta.

Med en tydliggörande pedagogik och strukturerad vardag vill vi att de boende ska finna trygghet, gemenskap och individuell livsutveckling här hos oss i Rasmusbyn. En tydliggörande pedagogik använder alla sinnen och tillämpas och övas rent praktiskt.