Välkommen Åsa, föreståndare för daglig verksamhet

Vi önskar Åsa Linder välkommen till Rasmusbyn. Åsa kommer att arbeta som föreståndare för den dagliga verksamheten och hon kommer från allmän psykiatri rehab i Lindesberg. Hon har många års erfarenhet från målgruppen och kommer att bli en stor resurs för oss alla.