Vill du bli föreståndare för Rasmusbyns dagliga verksamhet?

Du kommer att leda och fördela arbetet på vår bondgård med skog, åker, djur, kök och konstnärlig verksamhet. Du ingår i vår ledningsgrupp och har nära kontakt med ägare och styrelse. 

Du har 7st handledare som du har personalansvar för och i gott samarbete med vår boendepersonal skapar du en väl fungerande daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är vårt nav kring vilket mycket av gårdens liv kretsar. Tjänsten är underställd vår verksamhetschef.

Vi arbetar efter en socialterapeutisk värdegrund.

Vi har en uttalad vision att bli ”Ett av Sveriges bästa LSS verksamheter”, visst vill du vara med i denna resa?

Om Rasmusbyn

Rasmusbyn är en lantligt belägen verksamhet mellan Örebro och Nora som bedriver bostad med särskild service och daglig verksamhet för personkrets 1, LSS. Verksamheten vilar på socialterapeutisk värdegrund. Verksamheten har plats för 20 personer som placeras från kommuner i hela Sverige. Platserna är fördelade på fyra gruppbostäder. I byn arbetar cirka 60 personal, varav 7 arbetar som handledare inom daglig verksamhet. Rasmusbyns värdegrund är att vara en plats där alla behövs och få vara en del i en fantastiskt gemenskap på sina egna villkor. Rasmusbyn är en by som anpassar sig efter våra bybors behov och erbjuder stabilitet, rutiner, omtanke och mindre stress. Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk på gammalt traditionellt vis. Byn styrs utifrån ett årshjul baserat på årstidernas rytm där stor vikt läggs vid våra högtider. Byn består av vår gård och vår bygata och i byn vistas, förutom bybor och personal, katter, hundar, får, höns och hästar. I vår gemensamma matsal äter vi lunch och middag tillsammans. Alla som arbetar i byn är delaktiga i att driva gården utifrån sin funktion. 

Rollen som Föreståndare i Rasmusbyn

Rasmusbyns dagliga verksamhet bedrivs genom skötsel av gårdens djur, skogen, trädgården, köket/matsalen, samt konstnärlig verksamhet enligt Rasmusbyns vision och värdegrund med ett socialterapeutiskt synsätt och dess metoder. Som föreståndaren för daglig verksamhet är du  ”spindeln i nätet” med ett helhetsperspektiv över verksamhetens olika delar.  Du leder och fördelar arbetet för dina underställda handledare och arbetar för att flödet mellan daglig verksamhet och boende fungerar. Du har god överblick och goda kunskaper inom lantbruk och känner dig hemma inom jordbrukets olika processer. Som grund för arbetet finns verksamhetens årshjul och högtider och utifrån årets rytm formar du verksamheten i samråd med våra bybor, övrig ledningsgrupp, handledare och omsorgspersonal. 

Ditt huvudsakliga ansvar är att planera för genomförande och uppföljning av samtliga bybors dagliga verksamhet. Detta gör du i linje med gällande lagstiftning, Rasmusbyns vision och värderingar samt Rasmusbyns ledningssystem, policys och riktlinjer. Du agerar självständigt inom ramen för dina befogenheter och rapporterar till verksamhetschef. Du ingår i Rasmusbyns ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, gruppchefer, sjuksköterska, administratör och fastighetsskötare.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av att;

Leda verksamheten så att aktiviteter genomförs i Rasmusbyn som hjälper byborna att leva med årstidsväxlingar, helgtraditioner och övriga i byn fastställda traditioner

 • Planera den dagliga bemanningen, vara en del i den operativa verksamheten då behov finns såsom att vara förebild för handledarna
 • Inköp av fastställda och av styrelsen beslutade investeringar 
 • Inköp av förbrukningsmaterial  
 • Attestering av fakturor gällande daglig verksamhet
 • Budgetuppföljning
 • Säkerställa att lokala rutiner som behövs inom den dagliga verksamheten finns, revideras och är kända av alla 
 • Säkerställa en god dokumentation för insatsen daglig vereksamhet
 • Delta och medverka i husens planeringsmöten och vid behov husmöten
 • Ansvara för upprättande av riskanalyser med handlingsplaner/rutiner gällande den dagliga verksamheten
 • Planera och vid behov genomföra introduktion av nya medarbetare enligt Rasmusbyns riktlinje

Kompetenskrav

Du har för uppdraget relevant utbildning som IVO bedömer tillräcklig för att bära tillstånd för den dagliga verksamheten, såsom

 • Socionom, beteendevetare eller likvärdig utbildning
 • Erfarenhet av ledarskap från liknande uppdrag 
 • Erfarenhet av målgruppen personer med funktionsnedsättningar
 • Körkort och tillgång till bil
 • God datorvana
 • Du behärskar det svenska språket i tal och skrift
 • Goda kunskaper om jordbruk och livet på en bondgård

Meriterande

 • Erfarenhet av tydliggörande pedagogik och bildstöd
 • Erfarenhet av att arbets med problemskapande beteenden
 • Erfarenhet av arbete med missbruk och psykisk ohälsa 
 • Erfarenhet av socialterapi

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 22 mars 2021. Rekrytering påbörjas under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan ska innehålla fullständigt CV och personligt brev och märkas med referens ”Föreståndare Daglig verksamhet”.  Ansökan skickas till

 ann-kristin.elm@rasmusbyn.se.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.rasmusbyn.se och på Facebook under ”Rasmusbyn”.

För mer information kontakta verksamhetschef Sophia Greek 072-5127880 eller ordförande Sara Sjöborg Wik 0706-586105.

Välkommen med din ansökan!