Vill du arbeta som Enhetschef i en av Sveriges bästa LSS Verksamheter?

En av Sveriges bästa LSS-verksamheter söker nu en enhetschef som med stort engagemang vill vara med driva och forma vår verksamhet enligt vår värdegrund. Vi är en växande organisation och vår nuvarande chef behöver ta sig an nya utmaningar inom bolaget.

Du har kunniga och engagerade kollegor, verksamhetschef och ägare som stöd.

Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan redan idag!

Om verksamheten

Rasmusbyn är en lantligt belägen verksamhet mellan Örebro och Nora som bedriver bostad med särskild service och daglig verksamhet för personkrets 1, LSS. Verksamheten har ett riksintag med 20 platser fördelade på fyra gruppbostäder. I byn arbetar cirka 60 personal, varav cirka 45 är omsorgsassistenter som bemannar våra fyra gruppbostäder dygnet runt. Inom daglig verksamhet arbetar 7 handledare inom arbetsområdena stall, gård, skapande och kök. Du kommer att ingå moderbolagets, Rasmusbyn Holding, ledningsgrupp som utgörs av verksamhetschef, enhetschef för Rasmusbyn och Ceciliagården, föreståndare för daglig verksamhet och sjuksköterska. Rasmusbyns värdegrund är att vara en plats där alla är sedda och behövda och får vara en del i en fantastisk gemenskap på sina egna villkor. Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk på gammalt traditionellt vis. Byn styrs utifrån ett årshjul baserat på årstidernas rytm där stor vikt läggs vid våra högtider. Byn består av vår gård och vår bygata och i byn vistas, förutom bybor och medarbetare, även katter, hundar, får, höns och hästar. I vår gemensamma matsal äter vi alla lunch tillsammans. Alla som arbetar i byn är delaktiga i att driva gården utifrån sin funktion.

 

Vad erbjuder Rasmusbyn dig?

Rasmusbyn är en unik verksamhet med höga ambitioner och mål om att uttalat vara en av Sveriges bästa LSS-verksamheter. Vi tar ett stort gemensamt ansvar i att utforma en verksamhet som erbjuder såväl medarbetare som bybor en arbetsplats med stort inflytande och hög arbetsglädje. Sedan starten 2017 har vi kommit en bra bit på väg och är nu en verksamhet med god resumé och goda vitsord från såväl kunder som medarbetare. Rekryteringen av en enhetschef är ett ytterligare steg i att skapa dessa förutsättningar. Som enhetschef ges du möjlighet till personlig utveckling genom att anta en spännande utmaning i en fantastisk arbetsmiljö.

Rasmusbyn vilar på en socialterapeutisk värdegrund och fortlöpande utbildning både internt och externt inom området erbjuds. Målet för alla anställda i verksamheten är att känna delaktighet i verksamhetens utveckling genom att bidra med sin fulla kompetens och erfarenhet.

 

Om rollen

I rollen som enhetschef säkerställer du att insatsen bostad med särskild service bedrivs likvärdigt och kvalitetssäkert utifrån gällande lagar, avtal och verksamhetens värdegrund. Rollen ställer höga krav på samverkan mellan verksamhetens övriga insatser Daglig verksamhet och Hälso-och sjukvård. Samverkan sker även med systerverksamheten Ceciliagården som ligger några kilometer bort. Som stöd finns två gruppchefer med ansvar för den dagliga driften samt en administratör med bland annat ansvar för korttidsbemanning och schemaplanering. Dessa tre personer är direkt underställda dig. I rollen som Enhetschef ingår att ta emot nya bybor enligt avtal och tillse så att insatsen verkställs och följs upp kvalitetssäkert sätt och i samklang med vår värdegrund. Allt i samråd med verksamhetschef och övrig ledningsgrupp. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar samt budgetansvar och rapporterar till verksamhetschef. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och har en nyfikenhet och förmåga att leda utifrån ett socialterapeutiskt förhållningssätt.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

 

· Leda och utveckla insatsen bostad med särskild service utifrån värdegrund och förhållningssätt

· Säkerställa att det finns tillräckliga och fungerande rutiner för insatsen.

· Ansvara för rapportering och kvalitetsuppföljning till myndighet, kommuner och verksamhetschef.

· Vara en aktiv del i det dagliga arbetet.

· Kontakt och samverkan med anhöriga, gode män och fackliga företrädare.

· Budgetansvar genom att delta i upprättandet av ny budget och leverera förväntat resultat.

· Arbetsmiljöansvar utifrån delegation.

· Genomföra planeringsdagar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

· Följa och säkerställa att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning och resultat från tillsyn av verksamheten.

 

Din bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet av att tryggt och prestigelöst leda andra mot gemensamma mål. Du har högskoleutbildning från social omsorg, socionom eller annan adekvat utbildning som IVO bedömer likvärdig och som ger möjlighet att bära IVOs tillstånd. Vi ser även att du har kunskap om relevanta lagstiftningar inom verksamhetsområdet med fokus på LSS. Vidare har du kunskap och erfarenhet av funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser och utmanande beteenden och förmågan att kunna handleda verksamhetens medarbetare utifrån detta. I dina tidigare roller har du arbetet med handledning, utbildning och utvecklingsarbete för att stimulera och möta medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Som ledare har du en strategisk förmåga samtidigt som du trivs med operativa uppgifter i verksamheten. Du är en del av teamet och är en förebild för dina medarbetare. Arbetet kräver körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till oss.

Information om ansökan

Ansökan görs via mejl med personligt brev och fullständigt CV till info@rasmusbyn.se. Märk din ansökan med ”Enhetschef”. Ansökan ska vara inne senast den 21 april 2022. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ring eller mejla verksamhetschef Sophia Greek om du har frågor; sophia.greek@rasmusbyn.se eller telefon 072-5127880.

Varmt välkommen med din ansökan.