En dröm som blev verklighet

Rasmusbyn erbjuder ett helhetskoncept med boende och daglig verksamhet på vår bondgård. Vi är en integrerad verksamhet som bedriver Bostad med särskild service enligt LSS § 9:9 och Daglig verksamhet enligt LSS § 9:10 för personer inom personkrets 1.

Verksamhetsidén är att gemensamt driva ett mindre lantbruk. Rasmusbyn har ett lantligt läge två mil norr om Örebro och på gården finns hästar, får och höns. Alla boende eller som vi säger, bybor, bor och arbetar på gården. Genom byn löper en bygata med fyra gruppbostäder med fem platser i varje gruppbostad, vår vackra gemensamma matsal, en mangårdsbyggnad, stall och flera mindre verksamhetshus där vi bedriver sysselsättning i olika former.

Rasmusbyn arbetar med socialterapeutisk inriktning vilket innebär att vi ser till hela människan. Förutom att människan är intellektuell är hon även en känslo- och viljemänniska. Att se hela människan innebär att vi möter alla delar av den enskilde individen och ger denne verktyg för att utvecklas och uppnå sin fulla potential.

I Rasmusbyn finns gemenskapen och vi arbetar för att alla ska känna sig som en del av ett sammanhang. Alla i Rasmusbyn behövs, och att känna sig behövd är viktigt för välbefinnandet och livskvaliteten. Vi arbetar med en omsorgsfullt utformad årstidsrytm för kontinuitet och trygghet i den sociala miljön. Vi följer årstidernas rytmer, firar högtider, födelsedagar och årstidsfester som exempelvis alla hjärtans dag, påsk, valborg, nationaldagen, midsommarfest, mickelsmäss, lyktfest, advent, jul och nyår.

I vår dagliga verksamhet hjälps vi åt att ta hand om gårdens djur, våra odlingar, vår gård och vår trädgård. Vi tar in ved och vårdar vår skog men vi arbetar även med skapande verksamhet där vi bland annat väver, målar och skapar vackra ting utifrån årstider och högtider.

Under kvällar och helger erbjuds gemensamma aktiviteter såsom pysselkvällar, musikcafé, motionsrundor, filmkvällar, yoga och utomhusmatlagning men även individuella aktiviteter utifrån behov och intresse.

I Rasmusbyn arbetar olika kompetenser såsom omsorgsassistenter, handledare för den dagliga verksamheten, sjuksköterska, administratör, gruppchefer, föreståndare för den dagliga verksamheten, fastighetsskötare och verksamhetschef. Verksamheten är bemannad dygnet runt.