Rasmusbyns personaldagar 21 och 24 april 2023

Två gånger varje år bjuder Rasmusbyn in samtliga medarbetare till gemensamma personaldagar. Syftet med dessa dagar är att samlas runt vår värdegrund för att utveckla och förbättra vår verksamhet, men även för att bibehålla känslan av gemenskap mellan oss alla. Rasmusbyn har vuxit till en stor verksamhet med många enheter och gemensamma sammankomster hjälper oss att komma ihåg att vi fortfarande är en och samma verksamhet – utan ”vi och dem”. Vi måste dock fördela oss på två dagar för att byn ska kunna rulla på som vanligt.

Vårens tema var systematisk förbättringsarbete med fokus på vår avvikelsehantering. Med hjälp av våra avvikelser kan vi systematisk förbättra och utveckla vårt arbete med utgångspunkt i våra bybors livskvalité och vår gemensamma arbetsmiljö. Under alla våra personaldagar tar vi hjälp av vår Socialterapeutiska arbetsgrupp för att varva teori med praktiska övningar med fokus på samverkan och tillit. Det skapar också en hel del goa skratt!

Under eftermiddagarna lade vi också en del tid på kreativ tankeverksamhet runt vår gemensamma utemiljö. Många goda (och några smått galna) idéer framkom som vi nu tar med oss i arbetet framåt.

Stort tack till alla som gör Rasmusbyn till den fantastiska verksamhet som den kommit att bli!