Rasmusbyn söker administratör

Vi söker dig som vill arbeta som administratör och ha en nyckelfunktion i vårt gemensamma uppdrag att utveckla vår verksamhet. För att arbeta hos oss behöver du dela vår vision och värdegrund. Du är van vid att arbeta med flera projekt samtidigt och kan prioritera dina uppdrag utifrån behov. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef och i samspel med ledningsgruppen likväl som med våra medarbetare. Du kan självständigt driva och genomföra dina uppdrag och leverera resultat inom angivna tidsramar. Verksamheten genomsyras av ett starkt engagemang och för att trivas hos oss är det viktigt att du är flexibel och kan se ditt uppdrag som bredare än den egna yrkesrollen.

Rollen som administratör i Rasmusbyn

Som administratör ansvarar du för planering, genomförande och uppföljning av Rasmusbyns olika administrativa processer och de IT-system som är kopplade till dessa. Du är en viktig stödfunktion mellan omsorgsverksamheten och ledningsgruppen och skapar förutsättningar för att processerna ska löpa smidigt mellan verksamhetens olika delar med hjälp av våra IT-system.

All verksamhet inom Rasmusbyn vilar på gällande lagstiftning, övriga förordningar/föreskrifter som styr verksamheten, Rasmusbyns vision och värdegrund samt Rasmusbyns ledningssystem, policys och riktlinjer.

Som administratör ingår du i ledningsgruppen där du tillsammans med verksamhetschef, föreståndare, gruppchefer och sjuksköterska arbetar för helheten i Rasmusbyn.

Dina arbetsuppgifter består bland annat av;

 • Schemaplanering i samråd med respektive gruppchef
 • Korttidsbemanning i samråd med gruppchef
 • Lönerapportering
 • Sammanställning och analys av verksamhetens statistik ( både den interna och externa)
 • Sekreterare i ledningsgruppen
 • Sammankallande och ansvarig för olika arbetsgrupper utifrån uppdrag från verksamhetschefen
 • IT-stöd i verksamhetens IT-frågor och administrativt ansvarig för verksamhetens IT-baserade system
 • Systemansvarig för dokumentationssystem
 • Stödfunktion i implementering av nya arbetssätt, metoder och/eller IT system
 • Stödfunktion för verksamhetschef, föreståndare dagliga verksamhet och gruppchefer i administrativa frågor och uppgifter t ex skrivelser, inbjudningar, utbildningar och marknadsföring

Om Rasmusbyn

Rasmusbyn är en lantligt belägen verksamhet mellan Örebro och Nora som bedriver bostad med särskild service och daglig verksamhet för personkrets 1, LSS. Verksamheten vilar på socialterapeutisk värdegrund. Verksamheten har plats för 20 personer som placeras från kommuner i hela Sverige. Platserna är fördelade på fyra gruppbostäder. I byn arbetar cirka 40 personal, varav merparten är omsorgsassistenter. Rasmusbyns vision är att vara en plats där alla behövs och få vara en del i ett fantastiskt team på sina egna villkor. Rasmusbyn är en by som anpassar sig efter våra bybors behov och erbjuder stabilitet, rutiner, omtanke och mindre stress. Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk på gammalt traditionellt vis. Byn styrs utifrån ett årshjul baserat på årstidernas rytm där stor vikt läggs vid våra högtider. Byn består av vår gård och vår bygata och i byn vistas, förutom bybor och personal, katter, hundar, kor, får, höns och hästar. I vår gemensamma matsal äter vi lunch och middag tillsammans. Alla som arbetar i byn är delaktiga i att driva gården utifrån sin funktion. Verksamheten startade i april 2017.

Kompetenskrav

Relevant gymnasial utbildning

Körkort

Stor datorvana i olika program, exempelvis bemanningsprogram, schemasystem och Office 365

Du behärskar det svenska språket i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av liknande arbete

Erfarenhet av bemanningsarbete

Kännedom om kollektivavtal och arbetsrätt

Erfarenhet av målgruppen vuxna med funktionsnedsättningar, personkrets 1, LSS

Erfarenhet av arbete med missbruk och psykisk ohälsa

Ansökan

Ansökan ska vara inkommen senast den 27 september 2019. Rekrytering påbörjas under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan ska innehålla fullständigt CV och personligt brev och märkas med referens ”Administratör”. Ansökan skickas till

info@rasmusbyn.se

Läs gärna mer om oss på vår hemsida www.rasmusbyn.seoch på Facebook under ”Rasmusbyn”.

Vid frågor om tjänsten: Sophia Greek, verksamhetschef, på 072-512 78 80

Välkommen med din ansökan!

Omsorgsassistent till vår by tjänsten tillsatt

Rasmusbyn har nu hyrt ut sin 20e lägenhet och vi behöver därför dig som vill börja arbeta hos oss. Vi söker dig som är en engagerad person som vill vara med och stödja våra bybor i vardagen på ett strukturerat och målinriktat sätt. Vi arbetar socialterapeutiskt, med lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik.

Med lågaffektivt bemötande möter vi problemskapande beteende genom att arbeta för att svåra situationer inte trappas upp, utvärdering av varför det blev fel och förändrar bemötandet så att det inte händer igen.

Med tydliggörande pedagogik vill vi att byborna ska finna trygghet, gemenskap och individuell livsutveckling. En tydliggörande pedagogik använder alla sinnen och den etiska grundsynen bygger på att alla har rätt att säga nej, därför den pedagogiska uppgiften ligger i att få bybon att säga ja.

Ditt arbete grundar sig på bybons olika förutsättningar och individuella behov av stöd. Rutiner och mål upprättas individuellt och utgör grunden för det stöd personen får enligt LSS-lagen.

Arbetstiden är schemalagd såsom dag, kväll, jour som sover samt helgarbete. Du kommer att medverka i både inomhus- och utomhusaktiviteter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delta, närvara och stödja bybon i hemmets alla göromål, daglig verksamhet samt vid inomhus- och utomhusaktiviteter.
 • Planera och utveckla stödet runt bybon i huset tillsammans med arbetslaget och personalen i daglig verksamhet.
 • Upprätta och följa genomförandeplaner, målplaner, rutiner samt handlingsplaner.
 • Som kontaktperson vara särskilt ansvarig för arbetet mot enskild bybo.
 • Samverka och med anhöriga och andra områden kring bybon såsom daglig verksamhet, sjuksköterska eller god man/förvaltare.
 • Dokumentera i Secura Nova.

Kompetenskrav

Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig är meriterande.

Övrigt meriterande

 • Utbildning inom Socialterapi, LäS-utbildning eller motsvarande
 • Dokumenterad vana av att arbeta med vuxna människor med funktionsnedsättningar.
 • Erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Om arbetsplatsen

Rasmusbyn är en plats för personer som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård med egna djur, skog och trädgård. På gården erbjuds daglig verksamhet och boende. Rasmusbyn vänder sig till personer inom autismspektrum, neuropsykiatrisk problematik och/eller lindrig utvecklingsstörning. Gården är belägen norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla. Boende enligt LSS 9:9 med 20 boendeplatser och daglig verksamhet enligt LSS 9:10. Körkort är ett måste för att komma till oss, närmsta buss 5 km.

Omfattning och tillträde

Tillsvidareanställning och timanställning.

Skicka din ansökan till robert.brandstrom@rasmusbyn.se och ange Omsorgsassistent i ämnesraden.

Örebro 2019-05-30

***********************************************************************************************************************************

 

***********TILLSATT     ****************Föreståndare daglig verksamhet på Rasmusbyn, 2018-08-21 

Denna tjänst innebär att du kommer att bära tillståndet för vår Dagliga Verksamhet.

Vill du vara med leda en daglig verksamhet i samklang med bybor (brukare), natur och djur? Tror du att du har rätt bakgrund för att bära ett tillstånd enligt IVO? Då ska du läsa vidare och se vad arbetet hos oss innebär.

Föreståndare för DV arbetar med att planera, leda och fördela arbetet på vår bondgård. Du har i dagverksamheten ansvaret för 5 handledare som ansvarar för sina områden stall, trädgård, skog och kök. Mellan kl 9-15 arbetar även våra omsorgsasssistenter i DV.

Som grund för arbetet ligger årets rytm för gården och våra bybors genomförandeplan som du måste ta hänsyn till. Det sistnämnda gör du i samråd med bybo och gruppchef. Vårt år har en rytm och struktur som knyter ihop vår dagliga verksamhet i ett årshjul.

Rasmusbyn har 4 gruppbostäder med 5 lägenheter i varje. Idag är vi ca 35 st anställda. Gården består idag av 30 ha mark/skog, hästar, får, kvigor och höns.

Rasmusbyn har en väl uttalad vision och värdegrund som allt vårt arbete måste var i samklang med.

I ansvaret ingår också:

 • verksamhetens övergripande planering för året, månaden, veckan och dagen.
 • Handledarna anställda i den dagliga verksamheten (stall, skog, trädgård och kök).
 • Dokumentation
 • Arbetsmiljön inom DV
 • Att vara del av framtagande av budget
 • Ekonomisk uppföljning

Du ingår i Rasmusbyns ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef, gruppchefer och sjuksköterska.

Vi arbetar efter en socialterapeutisk värdegrund och ser till varje individs behov och förutsättningar.

Du har ett ansvar för bybos sociala dokumentation och följer tillsammans med gruppchef upp enskild bybos genomförandeplan.

Krav

 • Socionom utbildning eller motsvarande som IVO kan godkänna för att bära tillstånd som föreståndare för DV
 • Erfarenhet av målgruppen
 • Körkort

Meriterande

 • Tidigare ledarskap
 • Erfarenhet av bondgård/jordbruk/skogsbruk

Allmänt

Denna tjänst innebär att du kommer att bära tillståndet för vår Dagliga Verksamhet.

Du har tidigare erfarenhet av vår målgrupp, autism eller autismliknande tillstånd och/eller neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med en lindrig utvecklingsstörning. Personkrets 1.

Hos oss anpassas allt efter de boende, inte tvärtom. Du måste värdesätta och skriva under på vår vision/värdegrund och vårt arbetssätt.

Du får vara med och skapa en by för alla, men framförallt för dem som behöver stabilitet, rutiner, omtanke, mindre stress och vara del av ett fantastiskt team på deras egna villkor.

Besök oss gärna på www.rasmusbyn.se

Eller

Facebook: rasmusbyn ab

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 20 september. Vi kommer att intervjua löpande så vänta inte till sista dagen med att söka. Vi förbehåller oss rätten att anställa om vi träffar rätt under intervjuer.

Vi ser fram emot att få träffa dig så skicka din ansökan till sophia.greek@rasmusbyn.se märk din ansökan med ”Föreståndare”

För mer information kan du ringa verksamhetschef Sophia Greek 072-5127880 eller ordförande Sara Sjöborg Wik 0706-586105.

**************************************************************************************

AVSLUTAD 2018-08-21 / Omsorgsassistent till vår by

Vi söker dig som är en engagerad person som vill vara med och stödja våra bybor i vardagen på ett strukturerat och målinriktat sätt. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande och med tydliggörande pedagogik.

Med lågaffektivt bemötande möter vi problemskapande beteende genom att arbeta för att svåra situationer inte trappas upp, utvärdering av varför det blev fel och förändrar bemötandet så att det inte händer igen.

Med tydliggörande pedagogik vill vi att byborna ska finna trygghet, gemenskap och individuell livsutveckling. En tydliggörande pedagogik använder alla sinnen och den etiska grundsynen bygger på att alla har rätt att säga nej, därför den pedagogiska uppgiften ligger i att få bybon att säga ja.

Ditt arbete grundar sig på bybons olika förutsättningar och individuella behov av stöd. Rutiner och mål upprättas individuellt och utgör grunden för det stöd personen får enligt LSS-lagen.

Arbetstiden är schemalagd såsom dag, kväll, jour som sover samt helgarbete. Du kommer att medverka i både inomhus- och utomhusaktiviteter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delta, närvara och stödja bybon i hemmets alla göromål, daglig verksamhet samt vid inomhus- och utomhusaktiviteter.
 • Planera och utveckla stödet runt bybon i huset tillsammans med arbetslaget och personalen i daglig verksamhet.
 • Upprätta och följa genomförandeplaner, målplaner, rutiner samt handlingsplaner.
 • Som kontaktperson vara särskilt ansvarig för arbetet mot enskild bybo.
 • Samverka och med anhöriga och andra områden kring bybon såsom daglig verksamhet, sjuksköterska eller god man/förvaltare.
 • Dokumentera i Secura Nova.

Kompetenskrav

Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig är meriterande.

Övrigt meriterande

 • Dokumenterad vana av att arbeta med vuxna människor med funktionsnedsättningar.
 • Erfarenhet av lågaffektivt bemötande

Om arbetsplatsen

Rasmusbyn är en plats för personer som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård med egna djur, skog och trädgård. På gården erbjuds daglig verksamhet och boende. Rasmusbyn vänder sig till personer inom autismspektrum, neuropsykiatrisk problematik och/eller lindrig utvecklingsstörning. Gården är belägen norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla. Boende enligt LSS 9:9 med 20 boendeplatser och daglig verksamhet enligt LSS 9:10. Körkort är ett måste för att komma till oss, närmsta buss 5 km.

Omfattning och tillträde

Tillsvidareanställning, vikariat och timanställning

Skicka din ansökan till info@rasmusbyn och ange Omsorgsassistent i ämnesraden.

*****************************************************************************************************************************************************************

Vi på Rasmusbyn söker personal till vår

Dagliga verksamhet med inriktning kök. TJÄNSTEN TILLSATT

Vi önskar att du är en person som vill arbeta med människor, vara delaktig i ett team som har våra bybors bästa för ögonen. Självklart kommer matlagning vara en viktig del av ditt arbete, kockutbildning är ett krav, men då tillsammans med bybor. Vi försöker så långt det går att ha ett ekologiskt kök och värnar om det lokala. Vi kommer även att ha trädgårdsodlingar som behöver omvårdnad. Hela vår verksamhet är ett team och vi hjälps åt där det behövs.

Du kommer att arbeta i en LSS verksamhet med både boende och daglig verksamhet. Tillsammans driver vi en lantgård med djur, skog och trädgård. Vi öppnade vår verksamhet våren 2017 och kommer när alla våra fyra boende hus är öppnade att erbjuda platser för 20 personer. Idag är tre av våra hus öppna. Vi vänder oss till människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar främst inom autism spektrat.

Rasmusbyn ligger 3,2 mil norr om Örebro, mellan Järle och Ervalla. Körkort är ett krav.

Besök gärna vår hemsida, www.rasmusbyn.se eller Facebook: Rasmusbyn AB

Tjänsten är 75-100%

För mera information eller vill du söka tjänsten så skriv till vår föreståndare för daglig verksamhet; Mats Andersson.

mats.andersson@rasmusbyn.se

Söker du tjänsten så skicka CV tillsammans med ett personligt brev om varför just du vill ha jobbet.

Vi ser fram emot att se din ansökan!

Krav:

Kockutbildning

Körkort

Meriterande: Erfarenhet av vår målgrupp

Tillträde: under våren

Ansökan senast: 22 mars, intervjuer kommer att ske löpande.

*************************************************************************************************************

Vill du vara sommarvikarie hos oss? Vi söker omsorgsassister till vårt LSS-boende i lantlig miljö. Här får du möjlighet att kombinera arbete med människor, djur och lantbruk. Läs mer om oss på www.rasmusbyn.se och skicka in din ansökan till info@rasmusbyn.se

******************************

DJURANSVARIG; TJÄNSTEN TILLSATT.

Rasmusbyn driver en bondgård norr om Örebro mellan Järle och Ervalla. På byn finns platser för 20 boenden. De som bor i byn, våra bybor, har diagnoser inom autismspektrat och lätt till måttlig utvecklingsstörning

Vi söker nu dig som har erfarenhet från vår målgrupp och som har god erfarenhet av djurhållning. Idag har vi hästar, kor, får och höns.

Tjänsten är dagtid och innebär att du ansvar för djuren. Du leder och fördelar arbetet i vår dagliga verksamhet kring djuren och det som hör till dem. Du deltar i den dagliga verksamheten tillsammans med våra bybor och omsorgsassistenter. Idag är tjänsten 80%.

Vi driver gården som man gjorde förr, med hjälp av hästen. Vi har två ardenner som vi rider och kör och som vi kommer att arbeta i skogen med till vintern. Vi har intresse av att utveckla ridterapi så delar du det intresset är det ett plus.

Du kommer att ingå i ett fantastiskt team som arbetar på gården. Viktigt att du som person är självgående och van vid att arbeta mot gemensamt uppsatta mål, har ett strukturerat arbetssätt såväl i samarbete med andra som i det egna arbetet. Förmågan att kunna möta och stötta våra bybor efter deras förutsättningar är grundläggande.

Vill du vara med och tillsammans med oss utveckla Rasmusbyn till vår vision och efter vår värdegrund ska du söka tjänsten. Vi startade i april 2017 och har idag öppnat 10 av de 20 platserna. Vi räknar med att ha öppnat alla boenden till våren/sommaren 2018.

Önskemål:

 • Erfarenhet från målgruppen
 • Naturbruksutbildning eller motsvarande
 • Pedagogisk erfarenhet är ett plus
 • Körkort är ett krav och har du även BE eller B96 är det meriterande.Tillträde:
 • Snarast.

För vidare intresse så ring: föreståndare daglig verksamhet Mats Andersson 072-512 77 87

Eller skicka ett mail till info@rasmusbyn.se

***********************************************************************************************************************************************************************

Verksamhetschef . Tillsatt per den 1 december 2017. Ny verksamhetschef Sophia Greek.

Vi söker just nu Omsorgsassistenter till Rasmusbyn. Ett jobb som innebär att du får en viktig roll i vår verksamhet. Både fast anställning och timvikarier. Vill du veta mer om jobbet eller söka? Mejla info@rasmusbyn.se 

Verksamheten utvecklas fortlöpande, vilket innebär att vi sannolikt kommer ha behov av andra kompetenser, därför kan det bli aktuellt med andra typer av tjänster framöver. Om du har tidigare arbetserfarenhet och vana att jobba med människor, samt relevant högskoleutbildning (gärna socionom) är du välkommen att höra av dig spontant till oss redan nu. Mejla info@rasmusbyn.se