4,25% av total arbetstid används till utbildning och fortbildning

I Rasmusbyn lägger vi stor vikt vid utbildning och fortbildning som en del i vårt arbete mot att nå vår vision om att uttalat vara en av Sveriges bästa LSS-verksamheter. Vi erbjuder både interna och externa utbildningar, fortbildning och handledning. Under 2022 mätte vi all arbetstid som ägnades åt utbildning och fortbildning i Rasmusbyn av den totala arbetstiden för alla omsorgsassistenter. Vi räknade alla externa och interna utbildningstimmar samt personaldagar och handledning. Resultatet visar att under 2022 ägnades 4,25% av den totala arbetstiden till utbildning och fortbildning.