Vill du arbeta som Enhetschef i en av Sveriges bästa LSS Verksamheter?

En av Sveriges bästa LSS-verksamheter söker nu en enhetschef som med stort engagemang vill vara med driva och forma vår verksamhet enligt vår värdegrund. Vi är en växande organisation och vår nuvarande chef behöver ta sig an nya utmaningar inom bolaget.

Du har kunniga och engagerade kollegor, verksamhetschef och ägare som stöd.

Låter det här som ett jobb för dig? Skicka in en ansökan redan idag!

Om verksamheten

Rasmusbyn är en lantligt belägen verksamhet mellan Örebro och Nora som bedriver bostad med särskild service och daglig verksamhet för personkrets 1, LSS. Verksamheten har ett riksintag med 20 platser fördelade på fyra gruppbostäder. I byn arbetar cirka 60 personal, varav cirka 45 är omsorgsassistenter som bemannar våra fyra gruppbostäder dygnet runt. Inom daglig verksamhet arbetar 7 handledare inom arbetsområdena stall, gård, skapande och kök. Du kommer att ingå moderbolagets, Rasmusbyn Holding, ledningsgrupp som utgörs av verksamhetschef, enhetschef för Rasmusbyn och Ceciliagården, föreståndare för daglig verksamhet och sjuksköterska. Rasmusbyns värdegrund är att vara en plats där alla är sedda och behövda och får vara en del i en fantastisk gemenskap på sina egna villkor. Verksamhetsidén är att tillsammans driva ett mindre lantbruk på gammalt traditionellt vis. Byn styrs utifrån ett årshjul baserat på årstidernas rytm där stor vikt läggs vid våra högtider. Byn består av vår gård och vår bygata och i byn vistas, förutom bybor och medarbetare, även katter, hundar, får, höns och hästar. I vår gemensamma matsal äter vi alla lunch tillsammans. Alla som arbetar i byn är delaktiga i att driva gården utifrån sin funktion.

 

Vad erbjuder Rasmusbyn dig?

Rasmusbyn är en unik verksamhet med höga ambitioner och mål om att uttalat vara en av Sveriges bästa LSS-verksamheter. Vi tar ett stort gemensamt ansvar i att utforma en verksamhet som erbjuder såväl medarbetare som bybor en arbetsplats med stort inflytande och hög arbetsglädje. Sedan starten 2017 har vi kommit en bra bit på väg och är nu en verksamhet med god resumé och goda vitsord från såväl kunder som medarbetare. Rekryteringen av en enhetschef är ett ytterligare steg i att skapa dessa förutsättningar. Som enhetschef ges du möjlighet till personlig utveckling genom att anta en spännande utmaning i en fantastisk arbetsmiljö.

Rasmusbyn vilar på en socialterapeutisk värdegrund och fortlöpande utbildning både internt och externt inom området erbjuds. Målet för alla anställda i verksamheten är att känna delaktighet i verksamhetens utveckling genom att bidra med sin fulla kompetens och erfarenhet.

 

Om rollen

I rollen som enhetschef säkerställer du att insatsen bostad med särskild service bedrivs likvärdigt och kvalitetssäkert utifrån gällande lagar, avtal och verksamhetens värdegrund. Rollen ställer höga krav på samverkan mellan verksamhetens övriga insatser Daglig verksamhet och Hälso-och sjukvård. Samverkan sker även med systerverksamheten Ceciliagården som ligger några kilometer bort. Som stöd finns två gruppchefer med ansvar för den dagliga driften samt en administratör med bland annat ansvar för korttidsbemanning och schemaplanering. Dessa tre personer är direkt underställda dig. I rollen som Enhetschef ingår att ta emot nya bybor enligt avtal och tillse så att insatsen verkställs och följs upp kvalitetssäkert sätt och i samklang med vår värdegrund. Allt i samråd med verksamhetschef och övrig ledningsgrupp. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar samt budgetansvar och rapporterar till verksamhetschef. Det är viktigt att du delar vår värdegrund och har en nyfikenhet och förmåga att leda utifrån ett socialterapeutiskt förhållningssätt.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

 

· Leda och utveckla insatsen bostad med särskild service utifrån värdegrund och förhållningssätt

· Säkerställa att det finns tillräckliga och fungerande rutiner för insatsen.

· Ansvara för rapportering och kvalitetsuppföljning till myndighet, kommuner och verksamhetschef.

· Vara en aktiv del i det dagliga arbetet.

· Kontakt och samverkan med anhöriga, gode män och fackliga företrädare.

· Budgetansvar genom att delta i upprättandet av ny budget och leverera förväntat resultat.

· Arbetsmiljöansvar utifrån delegation.

· Genomföra planeringsdagar, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

· Följa och säkerställa att verksamheten utvecklas i takt med ny lagstiftning och resultat från tillsyn av verksamheten.

 

Din bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet av att tryggt och prestigelöst leda andra mot gemensamma mål. Du har högskoleutbildning från social omsorg, socionom eller annan adekvat utbildning som IVO bedömer likvärdig och som ger möjlighet att bära IVOs tillstånd. Vi ser även att du har kunskap om relevanta lagstiftningar inom verksamhetsområdet med fokus på LSS. Vidare har du kunskap och erfarenhet av funktionsnedsättningar, psykiatriska diagnoser och utmanande beteenden och förmågan att kunna handleda verksamhetens medarbetare utifrån detta. I dina tidigare roller har du arbetet med handledning, utbildning och utvecklingsarbete för att stimulera och möta medarbetarnas behov av kompetensutveckling. Som ledare har du en strategisk förmåga samtidigt som du trivs med operativa uppgifter i verksamheten. Du är en del av teamet och är en förebild för dina medarbetare. Arbetet kräver körkort och tillgång till bil för att kunna ta sig till oss.

Information om ansökan

Ansökan görs via mejl med personligt brev och fullständigt CV till info@rasmusbyn.se. Märk din ansökan med ”Enhetschef”. Ansökan ska vara inne senast den 21 april 2022. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Ring eller mejla verksamhetschef Sophia Greek om du har frågor; sophia.greek@rasmusbyn.se eller telefon 072-5127880.

Varmt välkommen med din ansökan.

Sök till världens bästa sommarjobb!

Vill du vara en del av vår gemenskap i sommar? 

Vi söker omsorgsassistenter till vår LSS-verksamhet i lantlig miljö mellan Örebro och Nora, endast 30 minuter från Örebro C. Här kombinerar du arbetet med människor, djur och lantbruk i en härlig blandning. 
Vårt omsorgsarbete är i fokus och vår målgrupp är människor med funktionsnedsättningar, personkrets 1, LSS. Vårt uppdrag är att stärka varje bybo genom att ge omsorg och stöd utifrån individuella behov. 

Omsorgsutbildning eller utbildning med pedagogisk inriktning är meriterande liksom erfarenhet av liknande arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du dela vår socialterapeutiska värdegrund där vi ser varandra för de vi är. En by för alla, men framförallt för de som behöver stabilitet, rytm, omtanke, mindre stress och att vara del av en fantastisk gemenskap på sina egna villkor. Vi låter årstiderna forma rytmen i byn. 

Varierande arbetstider dag, kväll, helg samt sovande jour. 

B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav

Läs mer om oss och om vår värdegrund på www.rasmusbyn.se samt följ oss på Facebook under ”Rasmusbyn”

Skicka ansökan med fullständigt CV och personligt brev till:

ann-kristin.elm@rasmusbyn.se

Märk din ansökan ”semestervikarie”

Vi rekryterar löpande!

Rasmusbyn söker semestervikarier

Nu startar vi rekryteringen till Sveriges roligaste sommarjobb! 

Välkommen att ansöka om sommarjobb hos oss genom att skicka ett personligt brev med CV till vår administratör:

ann-kristin.elm@rasmusbyn.se

eller ansök via platsbankens länk:

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25622847

Rasmusbyn och Ceciliagården söker sjuksköterska TILLSATT

Just nu söker Rasmusbyn och Ceciliagården sjuksköterska. Läs mer om uppdraget och sök tjänsten via arbetsförmedlingens hemsida eller mejla direkt ditt CV och personliga brev till Verksamhetschef sophia.greek@rasmusbyn.se

Tjänsten är tillsatt. Läs andra lediga tjänster här!

Presentation av resultaten från 2021 års nöjdhetsundersökning för medarbetare (NMI)

I Rasmusbyn mäter vi årligen våra medarbetares nöjdhet inom olika områden, såsom arbetsnöjdhet, krav och förväntningar, kompetenshöjning, arbetssituation, lojalitet och tillit, teamarbete, lokaler och fysisk arbetsplats, ledning, hot och våld samt total arbetstillfredsställelse. I årets undersökning var svarsfrekvensen 79%. Totalt 61 enkäter skickades ut till alla medarbetare med en anställning på schemarad.

 

Vi är väldigt stolta över våra resultat men vill särskilt stoltsera över dessa;

(resultaten anger de som svarat i den positiva skalan 4-6 i enkäten)

 

  • 96% av de svarande uppger att de talar positivt om Rasmusbyn till andra
  • 92% av de svarande uppger att de har kontroll över sitt arbete
  • 90% av de svarande uppger att Rasmusbyns vision och värdegrund kommuniceras tydligt
  • 94% av de svarande uppger att de känner sig insatta i det socialterapeutiska förhållningssättet
  • 94% av de svarande uppger att de känner sig trygga på sitt arbete
  • 96% av de svarande uppger att verksamheten är bra belägen
  • 85% känner förtroende för det sätt som styrelsen driver verksamheten på
  • 92% av de svarande skulle rekommendera Rasmusbyn som arbetsplats

 

Samtidigt som vi har ett resultat att vara mycket stolta över ska vi arbeta vidare med att bibehålla våra starka områden och stärka de mindre starka områdena. Rasmusbyns skyddskommitté har arbetat fram en handlingsplan för detta och samtliga arbetsgrupper kommer att ta fram ett par egna arbetsmiljömål som tillförs  till de lokala verksamhetsplanerna.

Ny föreståndare för Daglig verksamhet – Lisa Staaf

Vi säger varmt välkommen till vår nya föreståndare för Daglig verksamhet 🤗 Lisa Staaf började sin tjänst i byn den 3 maj 🌟
Lisa heter jag som nu axlar rollen som föreståndare för dagliga verksamheten i Rasmusbyn.
Jag jobbade en kort sväng i Rasmusbyn som omsorgsassistent redan 2017 och kände då att ”hit vill jag igen!”
Jag är en lantis med intresse för djur och natur, så att få jobba med detta och med alla underbara människor på Rasmusbyn känns som ett riktigt drömjobb 🤩

Vill du bli föreståndare för Rasmusbyns dagliga verksamhet?- TILLSATT

Du kommer att leda och fördela arbetet på vår bondgård med skog, åker, djur, kök och konstnärlig verksamhet. Du ingår i vår ledningsgrupp och har nära kontakt med ägare och styrelse. 

Du har 7st handledare som du har personalansvar för och i gott samarbete med vår boendepersonal skapar du en väl fungerande daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten är vårt nav kring vilket mycket av gårdens liv kretsar. Tjänsten är underställd vår verksamhetschef.

Vi arbetar efter en socialterapeutisk värdegrund.

Vi har en uttalad vision att bli ”Ett av Sveriges bästa LSS verksamheter”, visst vill du vara med i denna resa?

Tjänsten är tillsatt. Läs andra lediga tjänster här!

 

Rasmusbyn söker handledare inom vår dagliga verksamhet med inriktning skog/gård – TILLSATT

Ditt huvudsakliga ansvar kommer vara att utveckla och leda arbetet med vår skogs/vedhantering och mindre snickeri/träsnideriuppgifter. Detta tillsammans med våra bybor och övrig personal. Du kommer att vara en drivande del av arbetsgruppen ”Gård” tillsammans med en annan handledare som har huvudansvaret för trädgården och odlingarna . Tjänsten är tillsatt. Läs andra lediga tjänster här!

Vi välkomnar vår nya handledare Gunilla till Rasmusbyn!

Varmt välkommen till byn önskar vi Gunilla Potila Skyman! Från och med den 14 september arbetar Gunilla som handledare i vår dagliga verksamhet. Gunilla kommer vara handledare i Gårdsgruppen med ansvar för trädgården och våra odlingar. Gunilla har en bred arbetslivserfarenhet och har bland annat arbetat inom daglig verksamhet i Örebro kommun och som inredningsassistent, trädgårdsansvarig och som sömmerska åt Ernst Kirchsteiger i hans TV-produktioner. Gunilla brinner för odling/trädgård och att arbeta med människor. I Rasmusbyn får hon möjlighet att kombinera dessa intressen. Vi tror att en prunkande trädgård följer i hennes spår! Välkommen till Rasmusbyn Gunilla!

Välkommen till Rasmusbyn Öppet Hus

Nu är det åter dags för oss att för tredje året i rad slå upp portarna och visa upp vår verksamhet. Rasmusbyn har öppet hus söndagen den 18 oktober klockan 13.30. Vi samlas i vår matsal där vi berättar om verksamheten över en fika. Därefter bjuds deltagarna på en rundvandring i byn där vi visar upp gården och våra djur.

Nytt för i år är att vi har ramavtal med Örebro kommun vilket vi hoppas ska underlätta för er som önskar komma och bo hos oss.

Med hänsyn tagen till pågående pandemiläge kommer antalet platser att begränsas till 25 personer.

Anmälan görs via mejl till verksamhetschef Sophia Greek, info@rasmusbyn.se I anmälan anges antal personer och eventuella kostallergier. Sista anmälningsdag 14 oktober.

Varmt välkomna!

Sophia Greek

Verksamhetschef

Sara Sjöborg Wik

Grundare och ordförande