Utvärdering av sommaren i Rasmusbyn

Efter varje sommar skickar vi en enkät till både tillsvidareanställda och alla våra semestervikarier och ber dem att utvärdera sommaren. Vi vill veta vad som har fungerat bra och vad man upplever har fungerat mindre bra för att kunna vidta åtgärder och göra sommaren ännu bättre inför nästkommande år.

Vi har fått in 38 svarande vilket är en svarsfrekvens på 86%.

Här följer några sammanställda svar:

87% av de svarande bedömer att sommaren generellt har fungerat bra eller mycket bra.

84% av de svarande anger att arbetet i husen har fungerat bra eller mycket bra.

79% av de svarande anger att den dagliga verksamheten har fungerat bra eller mycket bra.

82% av de svarande anger att informationen från ledningen fungerat bra eller mycket bra.

97% av de svarande uppger att de skulle rekommendera Rasmusbyn som sommarjobb till andra!

Vi är så otroligt stolta över denna bedömning och oerhört tacksamma för alla våra engagerade ordinarie medarbetare likväl som semestervikarier som bidragit till att vi fått en just så fantastisk sommar! Vi hoppas att vi får återse många även nästa sommar!