Rasmusbyn – en LSS-by där alla behövs

Lediga platser finns!

Hos oss anpassas allt efter de boende, inte tvärtom. Här finns lägenheter och gemenskapsrum.
Boendet i Rasmusbyn 
Rasmusbyn ger unga vuxna en positiv plats i samhället där alla behövs. En byn för alla, men framförallt för er som behöver stabilitet, rutiner, omtanke, mindre stress och vara del av ett fantastiskt team på dina egna villkor.
Vår vision

I vår dagliga verksamhet tar vi hand om djuren och skogen, lagar mat och tvättar.
Daglig verksamhet

Byalaget, anställda eller gårdens djur. Rasmusbyn är full av berättelser.
Rasmusberättelser